تبلیغات
سایت انترنتی محبوب عتیقی - چگونه میتوان محصلان بی کفایت و بی علاقه برا علاقمند ساخت
سایت انترنتی محبوب عتیقی
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وتفریحی

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1389
 مقدمه:
  بعضی از محصلین در مقابل مو ضوعات تحصیلی خود با بی علاقگی تمام برخورد نموده و یا از خود کفایت لازن در آن عرصه به خرج نمی دهند مثلا نا وقت آمدن به صنف درسی ایجاب مزاحمت ها توسط تیلفون ها ی همرا در این اواخر عدم سهیم شدن به دروس روزمره و غیره اینکه محصلان چرااین رفتار ها را ارایه می دهند و یا بی بی علاقگی برخورد می کنند انگیزه در عقب آن نهفته است که باید مورد تعمق قرار گیرد و آن چون و چرهای دریافت که آیا نقص در معلمان ارزش تدریس فضایی صنف و یا در خود محصل است دریافته و راهای حل بران جستجو کرده تا محصلان علاقمند و فعال داشته و نه تنها آینده روشن را برای محصلان بلکه برای  جامعه  نیز رقم زنیم آدم سمیت یکی از اقتصد دانان که به پدر علام اقتصاد شهرت دارد در این مورد گفته است که تعلیم تربیه آن نوع از سرمایه گذاری است که نه تنها فرد بلکه جامعه نیز ازآن منفعت می برد.
چگونه میتوان محصلان بی کفایت و بی علاقه برا علاقمند ساخت!
 در ابتدا لازم است تا تعریف بی علاقگی و بی کفایتی داشته باشیم بی کفایتی: کفایت و دریات لازم در مورد چیزی و یا برخورد نا شایسته وبدون درایت در مورد مو ضوعات روزمره تحصیلی کاری کاری وغیره اینکه چه چیزها سبب بی کفایتی میگردد در دنباله بحث پیگیری خواهد شد بی علاقگی: به صورت عادی نداشتن علاقه هدف و انگیزه به انجام دادن هرکاری بنا بر هر دلیلی که دلایل آن در ادامه بحث پیگیری می شود.
 عو امل بی کفایتی و بی علاقگی در محصلان:
محصلان که نسبت به دروس سر وقت آمدن به صنف سهیم شدن و بلاخره مراعات نمودن نزاکت در صنف بی علاقگی و بی کفایتی عمل می کنند حتما راز های نهفته در عقب ان است که باید غرض رفع این مشکلات به آن پرادخت مشکلات عموما در بی انگیزه بودن نداشتن محرک و علاقه هدف معلمین خوب و کار فهم.نا کامی سبب این رفتار ها می شود. انگیزه نیروی است که انسان را به کار و فعالیت و می دارد. ویکی از عوامل مهم در نا کامیابی های اشخاص است نبود آن سبب میشود تا فرد با بی علاقگی وبی کفایتی برخورد نماید.مثلا فرد که برخلاف میل وتو قوع از رشته دلخواهش به رشته دیگر اورده شده است. هیچ نوع انگیزه ندارد آن محصل را به کارو فعالیت وادراد وآن محصل دیگر دلیلی برای کارو فعالیت خود نمی بیند اگر آن ها انگیزه داشده باشند که یقینا منتهای کوشش و سعی خودت در را رسیدن به اهداف خود می کنند به همین گونه نداشتن محرک و علاقه که سبب شکل گرفتن رفتارها در افراد می شود بهترین شان خودم خواهم بود که من یک از دل باخته های اقتصاد وتجارت بودم و میخواهم تا درین عرصه تخصیل نمایم ولی من در دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی کامیاب گردیدم بنا در اولین روز های براین خیلی دشوار بود با به این داشنکده ادمه تحصیل بدهم بعد از پیوستن به دانشگاه در سال 1387 وآشنایی با دوستان کوشش نمودم با برای خود محرک و علاقه بوجود بیاورم که تاحدی بدان نایل امدم و باخود عهد نمودم که بعد از فراغت از این دانشکده غرض تحصیلات عالی راهی ایلات متحده خواهم شد وبرای رسیدن به آن به سعی و تلاش نیاز است بنابه علاقمندی خاصی به فرا گرفتن دروس می پردازم. هدف فاکتور مهم دیگر است که در بی علاقگی و بی کفایتی محصلان نقش بسازی را ایفا می نماید بصورت کلی اهداف: 1)    اهداف فعالیت های ماررا جهت دار می سازد و به آن جهت می دهد 2)  اهداف مارا به دست یافتن به رویا های ما مارا یاری می دهد 3)   اهداف به مایک دید کلی و در باره آینده می دهد 4) اهداف ما را از خطا و نسیان وا می دارد و بلاخره اهداف مارا امید ودر ساخته مار برای دست یافتن به امید های ما به سعی و تلاش و ا می دارد. کسانیکه هدف ندارند در حقیقت بسوی نا معلومی کشتی خود را در حرکت آورداند و مطمینا با طوفان ها مواجه میگردند. ضعیف بودن معلمین یکی دیگر از عوامل بی علاقگی وبی کفایتی شاگردان است. بنابرین گقته آد اسمیت معلمین باید از افراد علاقمند به مسلک معلمی انتخاب شود و معلمین باید به فن معلمی آشنا باشند و برای آنها مزد کافی پرداخت گردد. معلمین خود از نظر روانشناسی دارای سه حقیقت باشد تا توجه شاگردان را جلب نمایند 1)      انسانی : شامل ظاهر و باطن است که مانند طرز لباس پوشیدن برخورد صمیمی صداقت راستکاری عدالت و دستگیری شاگردان است 2)    انظباط: باید معلم به تامین نظم و انظباط در صنف کوشش نهایی نمایند 3)     لیاقت وتجربه : معلم باید کارفهم علاقمند به مسلک معلمی و متخصص باشد معلمین باید عوامل بی علاقگی وبی کفایتی شاگردان را دریافت نموده و را صحیح مناسب برای آنها دریابد بازهم خود نمونه خوبی خواهم بود. 4)   من در سال 2007 میلادی با استادی از ایالات متحده مصروف فرا گرفتن لسان انگلیسی بودم در این روزها نمی توانیم که بگویم که برق رفت چون درآن زمان برق خوبی در کابل وجود نداشت ولی استادم که دارای درجه مافوق لیسانس بود و خودش هم از طبقه غریب خوب میتوانست که مرا درک نماید. بنا مرا خیلی تشویق و ترغیب می کرد از جمله دادن نقشها کتب و بعضی از تهایف دیگر روزی برای من قصه زندگی خودش را گفت که مرا سخت آشقته تلاش وسعی خود کرده بود قصه آن ازاین قرار بود که او چون پول کافی برای مصارف دانشگاه در امریکا نداشت بنا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کرد و او تا ساعت 11 حتی 12 شب در کارخانه چاکلیت سازی کار می کرد ولی با آنهم تحصیل خود را ادامه می دلاد و هیچگاه از غیر خود منحرف نشده بود سر گذشت او برای من خیلی انگیزه داد و باخود عهد کردم تا زبان انگلیسی را بصورت در ست آن بیاموزم و از فرصت های فراهم شده بصورت درست استفاده نمایم در آن زمان قادر نبودم تا بگیم (برق رفت ) ولی با سعی تلاش و گرفتن انگیزه از استادم امروز قادرم که مقاله  تحصیلی به زبان انگلیسی بنوسم. در اخیرفقر  نیز یکی از عوامل بی علاقگی و بی کفایتی شاگردان است فقر بنا بر گفته افلاطون باعث از بین رفتن حس دوستی و بو بو جود آمدن حس انتقام میشود محصلین که از ارضای نیازهای اساسی خویش محروم اند چگونه میتوانند با به فکر آرام و راحت به تحصیل بپردازند بنا بر پیشنهاد آدم اسمیت دولت باید در زمینه فراهم نمودن تعلیم و تربیه افراد فقر سعی و تلاش نمایند..
نتیجه گیری:
از این مباحث میتوان نتیجه تربیت که عواملی نظیر بی انگیزه گی نداشتند محرک وبی علاقگی نداشتن هدف و کیفیت معلمین وبالاخره فقر باعث بی علاقگی وبی کفایتی محصلین میگردد بنا در را حل آن تلاش نموده و برای محصلین انگیزه دهیم محصلان با با محصلان با انگیزه با هدف با نیرو به بار آیند.
 پیشنهادات:
یگانه پیشنهاد من برای معلمان است با برنامه درسی انها مورد علاقمندی شاگردان قرار گیرد. تا 4 مورد ذیل را در نظر بگیرند. 1)      تناسب: مواد درسی برنامه درسی باید منتاسب با خواسته های فرد باشد و عملا درزندگی روزمره مورد استفاده قرار گیرد 2)    ارتباط: برنامه های درسی باید با زندگی واقعی ما پیوند و ارتباط داشته باشد 3)     انتظار ما باید سطح انتظار خود و ار شاگد را بلند ببریم و همچنان سطح انتظار شاگردان به عنوان یک مربی بالا برود 4)   رضایت: باید به شاگرد مربی این را تفهیم کرده تا نتایج کارها و کار کردها خودت بوده است و اگر کامیاب یا خدایی ناخواسته ناکام شده ای خودت استی که آنرا رقم زدی . پیشنهاد من برای محصلین این خواد بود تا به مطالعه بپردازند و سطح دانش خودرا بلند برند و خوب و بد را تمیز دهندطبقه بندی: روانشناسی، 
ارسال توسط Mahboob "Atiqi" Milad
آرشیو مطالب
نظر سنجی
سایت بنده را چطور ارزیابی می کنید؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس