تبلیغات
سایت انترنتی محبوب عتیقی - دکتور عبدالله نقطهء پایان بدبختی و آغاز فصل سبز ملت ما می باشد
سایت انترنتی محبوب عتیقی
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وتفریحی

دکتور عبدالله نقطهء پایان بدبختی و آغاز فصل سبز ملت ما می باشد

به نقل از اندیشه معرفت

در گردهمایی روز سه شنبه به تاریخ سی سرطان سال جاری بیشتر از یک هزار نفراعم با حضور تمام احزاب سیاسی،    وکلای پارلمان، و شورای ولایتی، روحانیون، محاسن سفیدان وجمع کثیراز مردم دلیر ولسوالی دره ی صوف و  ولایت سمنگان پشتیبانی بی دریغ وقاطعانه ی  خویش را از دکتور عبدالله عبدالله اعلام نمود. در نخست دکتور کرام الدین یکی از جهادی های اسبق ولسوالی دره ی صوف سمنگان بلند گو را در اختیار گذاشته فرمود: دکتور عبدالله عبدالله نقطه ی پایان بدبختی هاوآغاز فصل سبزملت ما است و به تحولات چشم گیرو مثبت  این مرد مبارزدر وطن عزیز ما اطمینان خاطر داد، وحکومت فعلی را جعلی  وبی توجه نسبت به مردم افغانستان گوشزد کرد .  در ادامه مولوی عبدالواحد از ولایت سمنگان کار کرد های حکومت فعلی را ناکام و بی بنیاد دانست.  درین گردهمایی بزرگ، اشتراک کننده گان داکتر عبدالله عبدالله را فرد فعال در عرصه ی سیاست خواندند و  پشتیبانی خویش را از نامزدی آقای عبدالله عبدالله در انتخابات آینده ی  ریاست جمهوری  اعلام نمودند ، و دولت  کرزی را به کنار راندن و کمرنگ کردن نقش  مجاهدین متهم دانستند.  اکثراًدر این محفل روحانیون و مجاهدین ولایت سمنگان در کنار همه هر یک مولوی عبدالجلیل، مولوی عبدالرحیم، مولوی عبدالوهاب و مولوی عبدالودود  به نوبه ی خود در پشت بلند گو ایستاده از داکتر عبدالله اعلام پشتبانی نمودند  در اخیر از گروه کمپاین انتخابات زون شمال ولایتی ولایت بلخ داکتر حبیب الله کوهمند پیام استاد عطا محمد نوررا در پیرامون به چگونه گی شخصیت داکتر عبدلله عبدلله به خوانش گرفت . سپس ایشان صلح و از بین بردن تعصبات قومی را در اولویت برنامه های کاری  آینده ی داکتر عبدلله خواند و با تاکید به این اصل مهم که  نظام داکتر عبدالله عبدالله صدارتی و پارلمانی بوده و مردم حق انتخاب والی، شهردار، و ولسوال را خودشان دارند، در ادامه ی سخن رانی ها وی گوشزد کرد که استراتیژی پنج سال  آینده ی داکتر عبدالله مربوط به یک شخص یک ملت یک منطقه نبوده بلکه مربوط به تمام مردم ستم کشیده ی مجاهد ما میباشد. در اخیر این برنامه با شعار های الله اکبر اختتام یافت نصیر نبیلداکتر عبدالله نقطهء پایان بدبختی و آغاز فصل سبز ملت ما می باشد در گردهمایی روز سه شنبه به تاریخ سی سرطان سال جاری بیشتر از یک هزار نفراعم با حضور تمام احزاب سیاسی،    وکلای پارلمان، و شورای ولایتی، روحانیون، محاسن سفیدان وجمع کثیراز مردم دلیر ولسوالی دره ی صوف و  ولایت سمنگان پشتیبانی بی دریغ وقاطعانه ی  خویش را از داکتر عبدالله عبدالله اعلام نمود. در نخست داکتر کرام الدین یکی از جهادی های اسبق ولسوالی دره ی صوف سمنگان بلند گو را در اختیار گذاشته فرمود: داکتر عبدالله عبدالله نقطه ی پایان بدبختی هاوآغاز فصل سبزملت ما است و به تحولات چشم گیرو مثبت  این مرد مبارزدر وطن عزیز ما اطمینان خاطر داد، وحکومت فعلی را جعلی  وبی توجه نسبت به مردم افغانستان گوشزد کرد .  در ادامه مولوی عبدالواحد از ولایت سمنگان کار کرد های حکومت فعلی را ناکام و بی بنیاد دانست.  درین گردهمایی بزرگ، اشتراک کننده گان داکتر عبدالله عبدالله را فرد فعال در عرصه ی سیاست خواندند و  پشتیبانی خویش را از نامزدی آقای عبدالله عبدالله در انتخابات آینده ی  ریاست جمهوری  اعلام نمودند ، و دولت  کرزی را به کنار راندن و کمرنگ کردن نقش  مجاهدین متهم دانستند.  اکثراًدر این محفل روحانیون و مجاهدین ولایت سمنگان در کنار همه هر یک مولوی عبدالجلیل، مولوی عبدالرحیم، مولوی عبدالوهاب و مولوی عبدالودود  به نوبه ی خود در پشت بلند گو ایستاده از داکتر عبدالله اعلام پشتبانی نمودند  در اخیر از گروه کمپاین انتخابات زون شمال ولایتی ولایت بلخ داکتر حبیب الله کوهمند پیام استاد عطا محمد نوررا در پیرامون به چگونه گی شخصیت داکتر عبدلله عبدلله به خوانش گرفت . سپس ایشان صلح و از بین بردن تعصبات قومی را در اولویت برنامه های کاری  آینده ی داکتر عبدلله خواند و با تاکید به این اصل مهم که  نظام داکتر عبدالله عبدالله صدارتی و پارلمانی بوده و مردم حق انتخاب والی، شهردار، و ولسوال را خودشان دارند، در ادامه ی سخن رانی ها وی گوشزد کرد که استراتیژی پنج سال  آینده ی داکتر عبدالله مربوط به یک شخص یک ملت یک منطقه نبوده بلکه مربوط به تمام مردم ستم کشیده ی مجاهد ما میباشد. در اخیر این برنامه با شعار های الله اکبر اختتام یافت

نصیر نبیل
طبقه بندی: انتخابات 1388، 
ارسال توسط Mahboob "Atiqi" Milad
آرشیو مطالب
نظر سنجی
سایت بنده را چطور ارزیابی می کنید؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس